Rheolau

Gwybodaeth Allweddol

Mae’r gystadleuaeth hon yn rhan o’r prosiect Amdanom Ni, cydweithrediad rhwng 59 Productions, Stemettes, a The Poetry Society, fel rhan o Unboxed. Mae Amdanom Ni yn sioe newydd epig i bawb sydd erioed wedi edrych i fyny ar awyr y nos ac wedi meddwl tybed am ein cysylltiad â’r bydysawd helaeth. Wedi’i ddatblygu mewn cydweithrediad â beirdd a gwyddonwyr ar draws pedair gwlad y DU, bydd yn adrodd hanes y nifer anfeidrol o ffyrdd rydyn ni’n gysylltiedig â’r bydysawd, y byd naturiol a’n gilydd.

Rydym yn gwahodd pobl ifanc 4-18 oed i greu cerddi ac animeiddiadau (gan ddefnyddio cod mewn prosiectau Scratch) sy’n ymwneud â thema’r prosiect o cysylltedd a’r bydysawd . Gallwch ddod o hyd i ysbrydoliaeth ar sut i archwilio’r themâu hyn yma . Er enghraifft, gallai eich cerdd neu animeiddiad adlewyrchu ar etifeddiaeth y Glec Fawr, bywyd cellog, ecosystemau, perthnasoedd symbiotig rhwng organebau, rhwydweithiau ieithyddol, y ffordd y mae celf a chreadigrwydd yn ein cysylltu ni, rhwydweithiau technolegol, neu’r cyfrifoldeb a rennir sydd gennym â’r amgylchedd. .

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 23:59 BST ddydd Mercher 7 Medi 2022. Gallwch chi fynd i mewn yn unigol, neu gall ysgolion, grwpiau ieuenctid, llyfrgelloedd neu sefydliadau tebyg eraill fynd i mewn i setiau grŵp.

Bydd cystadleuwyr buddugol yn cael cyfle i weld eu gwaith yn cael ei ddangos mewn sioe olaf ysblennydd, a fydd yn ymweld â sawl lleoliad ledled y DU. Bydd yr enillwyr hefyd yn derbyn ystod o wobrau eraill, gan gynnwys llyfrau, siocled a nwyddau eraill, ynghyd â chyfleoedd datblygu a mentora parhaus gan The Poetry Society a Stemettes.

Darllenwch y rheolau llawn yn ofalus.

Rheolau: Cyffredinol

Rheolau ychwanegol os ydych chi’n cyflwyno cerdd…

Rheolau ychwanegol os ydych chi’n cyflwyno Prosiect Scratch …

Rheolau: enillwyr

 

Dewch ar Daith