Am y sioe

Mae popeth wedi’i gysylltu

Mae ein taith yn cychwyn 13.8 biliwn o flynyddoedd yn ôl gyda’r Glec Fawr. Arweiniodd y foment ffrwydrol hon at esblygiad popeth ar y Ddaear, ac mae’r broses a gychwynnodd yn dal i ddatblygu yn y dde yma, ar hyn o bryd yn yr 21ain ganrif.

Edrych o gwmpas! Fe welwch rwydweithiau o gysylltiad ym mhobman:

Rydym yn stardust. Gellir olrhain pob atom o’n bod yn ôl i ofod ac amser dwfn.
Rydym yn ecosystemau. Mae mwy o gelloedd nad ydynt yn ddynol na chelloedd dynol yn ein cyrff ac arnynt, ac ni allem oroesi hebddyn nhw.
Anifeiliaid ydyn ni. Mae’r goeden deulu ddynol yn cysylltu’n ôl â phob peth byw ar y ddaear.
Creaduriaid cymdeithasol ydyn ni. Rydyn ni’n rhoi ystyr i’n bywydau trwy ein perthnasoedd â phobl o’n cwmpas a’r byd ehangach y tu hwnt.

Trwy godi’r caead ar sut mae pob un ohonom ni’n rhan gywrain o’r bydysawd, byddwn ni’n dangos hud a rhyfeddod pob dydd wrth i ni ddathlu popeth Amdanom Ni.

Cymerwch ran!

Rydym yn gweithio gydag artistiaid yng Nghaernarfon, Derry-Londonderry, Hull, Luton a Paisley i greu gweithiau newydd wedi’u hysbrydoli gan themâu Amdanom Ni. Byddwn yn eu cyflwyno fel rhan o gyfres o osodiadau amlgyfrwng awyr agored syfrdanol – ynghyd â pherfformiadau byw gan gorau lleol o sgôr gerddorol newydd sbon Nitin Sawhney.

Os na allwch gyrraedd y sioeau byw, peidiwch â phoeni: gallwch barhau i gysylltu â Amdanom Ni ar-lein, a thrwy ddigwyddiadau a gweithdai rydym yn eu creu gyda sefydliadau diwylliannol a sefydliadau ymchwil ledled y DU.

Rydym yn gwahodd plant a phobl ifanc ledled y DU i greu cerdd neu brosiect Scratch ar themâu Amdanom Ni. Anfonwch eich un chi atom erbyn 9 Ionawr 2022 – bydd ceisiadau buddugol yn ymddangos yn ein gosodiadau amlgyfrwng awyr agored, yn ogystal ag ymddangos mewn blodeugerdd barddoniaeth ddigidol arbennig.

Mae Amdanom Ni hefyd yn cynnwys rhaglen o weithdai codio a barddoniaeth sy’n arddangos y cysylltiadau rhwng gwyddoniaeth, technoleg a barddoniaeth, a ddarperir gan Stemettes a Y Gymdeithas Farddoniaeth mewn 50 o ysgolion cynradd. Gall athrawon a gweithwyr ieuenctid ledled y DU lawrlwytho pecynnau adnoddau digidol amlddisgyblaethol am ddim i helpu i danio ysbrydoliaeth greadigol yn yr ystafell ddosbarth – a thu hwnt.

Dewch ar Daith