Adnoddau

Yma fe welwch adnoddau barddoniaeth a gwyddoniaeth. Gall athrawon eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu gall myfyrwyr hŷn eu defnyddio yn eu hamser eu hunain i wella eu dealltwriaeth o lenyddiaeth a gwyddoniaeth, ac i gynhyrchu syniadau ar gyfer cerddi neu animeiddiadau Scratch eu hunain.

Daear a Gofod

Astroffiseg – Dr Johanna Vos: adnodd gwyddonol ynghylch sêr a phlanedau. 4 – 11 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Johanna cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Astroffiseg – Dr Johanna Vos: adnodd gwyddonol ynghylch sêr a phlanedau. 11 – 18 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Johanna cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Y corff dynol

Rydyn ni’n sêr hylifol: Y corff dynol (a’r system gylchrediad), gwaed, Daear a Gofod – ein perthynas â’r bydysawd. Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Celloedd – Dr Charlotte Lee: adnodd ynghylch trawsblannu hepatosyt. 4 – 11 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Charlotte cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Celloedd – Dr Charlotte Lee: adnodd ynghylch trawsblannu hepatosyt. 11 – 18 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Charlotte cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

 

Meinwe celloedd ydyn ni: epitheliwm, celloedd a’u swyddogaethau, Swrealaeth. Cyfnodau Allweddol 4-5.

Natur

Ni yw’r môr: morfilod, bodau dynol a’r môr, lleoliad adlais. Cyfnodau Allweddol 1 a 2 (gydag arweiniad athro/rhiant/gwarchodwr).

Ni yw gwaddodion: gwaddodion, glo a llechi, erydu, amser. Cyfnodau Allweddol 2-4.

Ni yw Coed: coed a’r ecosystem, bioamrywiaeth, ffotosynthesis, hunaniaeth, enwi. Cyfnodau Allweddol 3 a 4.

Ni yw myseliwm: symbiosis (coed a madarch), ecosystem, newidd hinsawdd. Cyfnodau Allweddol 4 a 5.

Bioleg Esblygiadol – Dr Ellen Coombs: adnodd gwyddonol ynghylch esblygiad. 4 – 11 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Ellen cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Bioleg Esblygiadol – Dr Ellen Coombs: adnodd gwyddonol ynghylch esblygiad, ecosystemau a bioamrywiaeth. 11 – 18 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Ellen cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Hinsawdd

Hinsawdd a Hedfanaeth – Dr Ling Lim: adnodd gwyddonol yn archwilio effeithiau amgylcheddol y diwydiant hedfanaeth. 4 – 11 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Ling cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Hinsawdd a Hedfanaeth – Dr Ling Lim: adnodd gwyddonol yn archwilio effeithiau amgylcheddol y diwydiant hedfanaeth. 11 – 18 oed.

Sicrhewch eich bod yn gwylio’r fideo hwn o Dr Ling cyn i chi ddechrau ar y daflen waith. Mae’r fideo ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg ochr yn ochr â’r daflen waith.

Adar ydyn ni: adar, yr amgylchedd, sbwriel. Cyfnodau Allweddol 2 – 3.

Dewch ar Daith