Os ydych chi erioed wedi edrych i fyny mewn parchedig ofn yn awyr y nos ac wedi meddwl tybed sut rydych chi'n gysylltiedig â'r sêr y tu hwnt, dyma'r sioe i chi.

13.8 biliwn
blynyddoedd o hanes

13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes

Amdanom ni yn defnyddio mapio tafluniadau blaengar, animeiddio, cerddoriaeth, barddoniaeth a pherfformiad byw i ddathlu ein cysylltiadau rhyfeddol â phopeth o'n cwmpas: y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae'r sioe epig rhad ac am ddim hon yn cyfuno gosodiadau perfformiad byw ac amlgyfrwng - a bydd yn cael ei daflunio gyda'r nos ar dirnodau canol trefi ledled Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Yn dod Mawrth - Mai 2022 i Gaernarfon, Derry-Londonderry, Hull, Luton a Paisley.

Crëwyd gan 59 Productions, Stemettes a The Poetry Society mewn cydweithrediad â beirdd a gwyddonwyr ledled y DU, gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Nitin Sawhney.

CYFLE I ENNILL

  • Canolbwynt adnoddau i athrawon
  • Cystadleuaeth prosiect Barddoniaeth a Scratch
  • Arddangosfa ffotograffiaeth
  • Corau lleol
  • Sgyrsiau a gweithdai

Dewch ar Daith