13.8 biliwn o flynyddoedd o hanes

Dyma stori ein hymgais i ddarganfod ein gwir darddiad. Mae'n stori am obsesiwn, brwydr a chreadigrwydd gwych, sy'n cwmpasu rhai o ddarganfyddiadau mwyaf sylweddol gwyddoniaeth fodern. Mae'r ymdrech i ddeall dechreuad bywyd wedi anfon dynion a merched i gorneli pellaf ein byd.    
 

Creu cyfrif

  • Canolbwynt adnoddau i athrawon
  • Cystadleuaeth prosiect Barddoniaeth a Scratch
  • Arddangosfa ffotograffiaeth
  • Corau lleol
  • Sgyrsiau a gweithdai

Dewch ar Daith